10 stellingen over weer en reuma

 

Stellingen behorend bij het proefschrift “Weather and rheumatoid arthritis. The role of the microclimate near the skin” van Wiebe R. Patberg

  1. Er bestaat een negatieve correlatie tussen het verblijf buitenshuis en de verandering in titer van de reumafactor (dit proefschrift)
  2. De patiënt met reumatoïde artritis die vanwege zijn ziekte zich overmatig beschermt tegen kou, koestert zijn ziekte eerder dan dat hij deze bestrijdt (dit proefschrift)
  3. In nagenoeg alle studies naar weerseffecten op reumatoïde artritis is geen rekening gehouden met de mate waarin de onderzochte patiënten aan het weer waren blootgesteld. (dit proefschrift)
  4. Aan de menselijke huid is het in een zeeklimaat nooit koud èn nat, noch warm èn droog (dit proefschrift)
  5. De in dit proefschrift beschreven gunstige effecten van maatregelen om de luchtvochtigheid aan de huid van een patiënt met reumatoïde artritis te verlagen, rechtvaardigen onderzoek op grotere schaal
  6. De stelling “Koud en vochtig is slecht, warm en droog is goed voor reumapatiënten” is op patiënten met reumatoïde artritis alleen van toepassing voor zover het de vochtigheid betreft
  7. Bij onderzoek naar effecten van het “weer” zoals dat heerst aan de huid,dienen de onderzochten in te stemmen met frequente meting van dit weer aan hun zowel onbedekte als bedekte huid. Het alternatief is dat zij ongekleed buitenshuis verblijven gedurende de gehele onderzoeksperiode
  8. De krachtige en frequente inspiratiepogingen die worden waargenomentijdens een sterke aangehouden longdeflatie zijn, in tegenstelling tot wat in leerboeken beweerd wordt, niet alleen het gevolg van het wegvallen van de stimulatie van de longrekkingsreceptoren; stimulatie van longre ceptoren waarvan de afferente actiepotentialen via niet-gemyeliniseerde vezels in de n. vagus worden geleid, brengen de inspiratieactiviteit tot ver boven het niveau dat gezien wordt na vagotomie. (Patberg WR 1983. PflügersArch 398: 88-92)
  9. Evenmin als kleren de man maken, maakt geleerdheid de wijze
  10. Zonder voorzorgsmaatregelen is het doorstaan van de oppositie voor een promovendus met reumatoïde artritis een peulenschil vergeleken met het ondergaan van de aanslagen die tijdens de daaropvolgende receptie worden gedaan op wat nog over is van de hand die de felicitaties in ontvangst neemt