Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door onze website te gebruiken, gaat u met onderstaande gebruiksvoorwaarden akkoord. Wanneer u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord kunt/wilt gaan, vragen wij u deze website niet te gebruiken. Bioweer.nl/Bioweerbericht.nl (hierna Bioweer.nl) houdt zich het recht voor om gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De bezoekers komen overeen om de website slechts voor wettige doeleinden te gebruiken.

De informatie welke wordt verstrekt door bioweer.nl is slechts voor algemene informatie, en terwijl wij proberen om de informatie bijgewerkt en correct te houden, geven wij geen enkele garantie, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, middelen, producten, de diensten, of verwante bevatte grafiek over de website voor om het even welk doel. Afgaan op de informatie van deze website is daarom strikt op uw eigen risico.

Medische en gezondheidsadviezen

De informatie op deze website is slechts voor algemene informatiedoeleinden en vormt zeer zeker geen medisch advies. U moet nooit rechtstreeks op, om het even welke medische of gezondheidsinformatie op deze website, handelen of vertrouwen zonder advies van uw (huis)arts/specialist/apotheker in te winnen.

Privacy

Geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, adres, of e-mailadres, wordt automatisch bijeengezocht uit bezoekers aan onze website. Bezoekers worden vooraf op de hoogte gebracht wanneer een behoefte zich zou moeten voordoen om dergelijke informatie voor doeleinden zoals onderzoeken te verzamelen. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief en hierbij worden de gegenereerde emailadressen alleen voor het versturen van betreffende nieuwsbrieven gebruikt. Bioweer.nl zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Verlies data en schade

In geen geval zullen wij aansprakelijk voor verlies danwel schade, beschadigingen, indirecte, bijkomende, of geleden schade, of enig verlies of beschadigen die het gevolg zijn van het verlies van gegevens of winsten die uit of zich met betrekking tot het gebruik van deze website en informatie voordoen en die via deze website wordt verkregen, of welke voortvloeit uit fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappen van files, virussen, fouten, defecten, of om het mislukken in het nakomen van prestaties en communicatie, diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang.

Beschikbaarheid

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel en snel te laten draaien. Nochtans neemt bioweer.nl geen verantwoordelijkheid voor -en is niet aansprakelijk voor- het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Inhoud sites van derden

Via deze website kan het voorkomen dat u gebruik kunt maken van een link naar andere websites die niet onder de controle vallen van bioweer.nl. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van bioweer.nl zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Bioweer.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Voorts zijn wij niet aansprakelijkheid voor materiaal dat over ons door derden wordt gepost.

Levering aan derden

Bioweer.nl stelt vierdaagse vooruitzichten middels xml feeds ter beschikking aan derde partijen. Ondanks het feit dat Bioweer.nl alles in het werk stelt deze informatie zo goed en compleet mogelijk te leveren kan Bioweer.nl niet uitsluiten dat er downtime kan voorkomen door onvoorziene omstandigheden. Bioweer.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrecht/ copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, xml/rssfeeds, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in licentie bij bioweer.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
Bioweer.nl heeft het exlusieve recht voor het reproduceren van de voorspellingen en grafische afbeeldingen vanaf GlobalBioweather.com voor alle Internetmedia vallend onder Nederland, Belgie en Luxemburg.