Hooikoorts en het weer

Vooral in de maanden mei en juni hebben veel mensen last van hooikoorts. Hooikoortsverschijnselen, zoals niezen en tranende ogen, worden veroorzaakt door het inademen van stuifmeel van gras. De stuifmeelproductie vindt plaats op zonnige, droge en warme dagen voornamelijk in de ochtend. Op natte dagen met regen, mist of dauw is de hoeveelheid stuifmeel heel gering.

De wind kan het stuifmeel in de lucht verspreiden. Vandaar dat ook de aanvoerrichting van de lucht van groot belang is. Lucht die een lange weg over land heeft afgelegd zal in het algemeen meer stuifmeel bevatten dan lucht die over zee wordt aangevoerd. De grootste stuifmeelconcentraties worden in ons land dan ook meestal gemeten bij wind uit oostelijke richtingen. Op plaatsen die verder landinwaarts liggen zal de lucht ook bij westelijke wind een lange weg over land afleggen, zodat de ernst van de klachten van verder landinwaarts wonende hooikoortspatiënten dan kan verschillen van hen die in de kuststreek wonen.

Van belang voor de verspreiding van het stuifmeel zijn ook de verticale bewegingen in de atmosfeer. Bij een sterke opwaartse stroming in de atmosfeer kunnen de stuifmeelkorrels tot een paar kilometer hoogte in de atmosfeer komen, zodat de concentratie bij het aardoppervlak dan iets minder groot is. Meestal nemen die omhoog gerichte luchtbewegingen in de middag na het warmste moment van de dag weer af. De stuifmeelkorrels zouden dan weer kunnen terugvallen naar de aarde om daar aanleiding te geven tot een toename van hooikoortsverschijnselen. Volgens deze theorie kunnen de stuifmeelconcentraties dus variëren naar gelang het tijdstip van de dag.

Uit recent onderzoek blijkt dat deze dagelijkse gang in werkelijkheid vrijwel nooit in Nederlandse metingen is terug te vinden. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren op kleine schaal een rol. Dat neemt niet weg dat de hoeveelheid stuifmeel in de lucht sterk afhankelijk is van het weer.

Speciale verwachtingen voor hooikoorts-patiënten kunt u tijdens het hooikoortsseizoen vanaf 9 mei tot half juli vinden op pagina 709 van teletekst.