In de toekomst vaker hittegolf in Duitsland?

In de toekomst vaker hittegolf in Duitsland?

In Duitsland is vaker erg warm. Zulke extreem warme dagen zullen er in de toekomst vaker zijn. Daar komt nog bij dat het aantal extreem droge zomerdagen toeneemt, meldt het Duitse ‘Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung’ (BMEL).

 

 

Dit is de uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van het BMEL werd uitgevoerd. Het onderzoek berust op de evaluatie van weerstationsgegevens van de afgelopen vijf decennia en op klimaatmodellen, die de weersveranderingen tot in het jaar 2098 weergeven. “De omgang met de extreme weersituaties zal een uitdaging zijn. Dankzij het onderzoek kunnen we beter inschatten wat er op ons afkomt en zo de juiste aanpassingen uitvoeren”, benadrukt de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt.
Hitte en droogte hebben met name gevolgen voor de opbrengst in de plantenproductie. Telers hebben echter veel mogelijkheden om zich aan de veranderende weersituatie aan te passen en zich tegen hitte en droogte te beschermen. Bij veel bedrijven is een passend risicomanagement reeds nu al standaard. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van geschikte rassen en teeltmaatregelen oogstverliezen beperken. “Ondanks alle aanpassingsmogelijkheden blijft het belangrijkste doel van de Bondsregering echter om de klimaatverandering en de gevolgen hiervan te beperken”, aldus Schmidt.
Bron: agf.nl