Klimaatverandering zet gezondheid onder druk

Veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat klimaatverandering grote effecten heeft op de gezondheid van mensen. Hogere temperaturen en meer regenval kunnen voor extra hittestress, watergerelateerde ontstekingen en dodelijke infectieziekten zorgen. Toch is er nog veel onderzoek nodig om duidelijke conclusies te kunnen trekken en in te spelen op het probleem. 

De hittegolf van 2003 leidde tot 15.000 extra sterfgevallen in Frankrijk, en ook in Nederland lag het sterftecijfer hoger dan normaal. De publieke opinie in Frankrijk oordeelde achteraf dat de politiek had moeten ingrijpen.

 

 

Boven: overzichtskaart. De dieprode plekken zijn 10 graden warmer in 2003 dan in 2001, voornamelijk in Zuid- en Oost-Frankrijk. Klik op de kaart voor een vergroting.

Hittestress is in grote delen van de wereld één van de zichtbaarste effecten van klimaatverandering op de volksgezondheid volgens wetenschappers. Maar de precieze effecten van klimaatverandering op ons welbevinden zijn diffuser dan we op het eerste gezicht denken. Een warmer klimaat heeft namelijk ook gezondheidsvoordelen: tijdens mildere winters sterven er minder mensen.

Te weinig aandacht bij gezondheidsinstellingen

“We weten simpelweg nog te weinig over dit onderwerp. Bij regeringen en gezondsheidsinstellingen is er ook vaak amper aandacht voor”, aldus professor Pim Martens, mede-hoofdredacteur van de International Journal Ecohealth en wetenschappelijk directeur van het International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development (ICIS) aan de Universiteit van Maastricht. In de laatste jaren ziet hij de belangstelling van burgers voor het onderwerp wel langzaam toenemen. “Afgelopen voorjaar was er in delen van Europa weer sprake van een hittegolf. Dan zie je in de publieke opinie dat de politiek wordt opgeroepen om het probleem serieus te nemen en er iets aan te doen.”

Bangladesh extra kwetsbaar

Toch vallen de problemen in ontwikkelde landen in het niet vergeleken met de zorgen over de snelle opkomst van dodelijke infectieziekten als cholera en malaria in Azië en Afrika. Ali Shafqat Akanda van de Tufts University in Medford USA heeft veel onderzoek gedaan naar de verspreiding van cholera in Bangladesh. Er zijn twee uitbraakpieken per jaar: in het droge én in het natte seizoen. Oprukkend zeewater in de delta zorgt in het droge seizoen voor ideale omstandigheden voor de cholera-bacterie. De overstromingen in het natte seizoen verspreiden de bacterie vervolgens over een nog groter gebied.

Bron: Change Magazine