Wereldwijde verontreiniging zeer fijn stof

 

NASA heeft een kaart van de wereld gepubliceerd met daarop aangegeven de aanwezigheid van potentieel schadelijke deeltjes in de lucht. De kaart geeft een zeer triest beeld voor degenen die in China, India, Pakistan en Noord-Afrika wonen. Daar gaat de concentratie van deeltjes met een kleinere diameter dan 2.5 micrometer (um) flink over de grens die WMO voor PM2.5 gesteld heeft.

 


Kaart: Nasa.Gov

 

Hoge concentraties zeer fijn stof kunnen leiden tot astma, bronchitis en hart-en vaatziekten en die verminderen de gemiddelde levensverwachting. Afgebeeld ook de kaart van Europa, ingezoomd.

Ook daar zijn locaties te vinden waar het niet best gesteld is met de luchtkwaliteit. Koploper is de Italiaanse Po-vlakte, waar de verontreiniging tussen bergketens blijft hangen. Andere vieze locaties zijn het daarom bekend staande Roergebied en het lage deel van België, alsmede de Rijnmond, West-Brabant en de gehele randstad.

 

Als we de kaarten proberen in te schatten dan lopen de concentraties in de Benelux uiteen van:

14 tot 18 ug/m^3 (microgram per kubieke meter) in Luxemburg en het uiterste noorden van Friesland en Groningen, van 18 tot 20 ug/m^3 in de rest van het noorden en Overijssel.

 

Tussen 20 en 25 ug/m^3 vinden we in Gelderland, Brabant, Limburg en Noord-Holland en België zonder West-Vlaanderen (aangrenzend Roergebied en Noord-Frankrijk). Tenslotte zien we tussen 25 en 35 ug/m^3 in West-Vlaanderen en het Rijnmondgbied.

 

De concentraties zijn de jaargemiddelde concentraties. Als wolken de metingen verstoren of onmogelijk maken, dan kunnen

de concentraties die met de satelliet vastgesteld zijn, hoger uitvallen dan gemeten jaargemiddelde concentraties op leefniveau.