Zachte winters door diepe depressies

Het uitermate wisselvallige, zeer zachte en natte weer, dat nu al de hele winter aanhoudt wordt veroorzaakt door een hardnekkig luchtdrukpatroon. Voortdurend trekken diepe depressies over de Atlantische Oceaan naar de Britse Eilanden.
Opvallend is de zeer lage luchtdruk in de kern van de depressies die het zeegebied ten noordwesten van Schotland aandoen. Zo’n hardnekkig drukpatroon komt weinig voor. Uit een statistische analyse door het KNMI blijkt dat zo’n laag dagelijks gemiddelde van de luchtdruk deze winter in dat gebied minder dan eens in de honderd jaar voorkomt.

De depressies veroorzaken veel regen en wind in het westen en zuiden van Europa. Vooral Ierland, Engeland en Frankrijk hebben te maken met wateroverlast. In grote delen van Engeland was januari nog nooit zo nat. De kustgebieden ondervinden bovendien hinder van hoge golven.
Ook in ons land regeert deze winter de zachte zuidwester. Op sommige plaatsen in Zeeland heeft het de hele winter nog op geen enkele dag gevroren. Sneeuw is tot nu toe alleen in het noordoosten waargenomen. Door het aanhoudend zachte weer ligt de winter op koers om bij de zachtste in drie eeuwen te eindigen.

Boven:Herhalingstijd in jaren van de laagste luchtdruk. Zo’n gemiddeld lage luchtdruk bij Schotland komt minder dan eens in de honderd jaar voor (Bron: KNMI)

Het KNMI verwacht dat het vrij zachte en wisselvallige weer met soms veel regen en wind ook de komende tien dagen aanhoudt.
Bron: Knmi.nl